Số hiệu Ngày BH Đơn vị BH Trích yếu  
3605/QĐ-UBND02/10/2020Phòng GD & ĐT Thủ ThừaQĐ Công nhận Trường Tiểu học Mỹ Thạnh, xã Mỹ Thạnh, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An đạt chuẩn [...] Tải về
759/QĐ-SGDĐT25/09/2020Phòng GD & ĐT Thủ ThừaVề việc thành lập các Đoàn đánh giá ngoài để kiểm tra công nhận đạt chuẩn quốc gia và kiểm [...] Tải về
28/2020/TT-BGDĐT20/10/2020Phòng GD & ĐT Thủ ThừaThông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ [...] Tải về
2895/SGDĐT-HCQT15/09/2020Phòng GD & ĐT Thủ ThừaTriển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021 Tải về